Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza STOP WARIATOM POLITYCZNYM

Przez wiele lat w społeczeństwie narasta podejrzenie,że u władzy znajduje się grupa osób niezrównoważonych psychicznie lub emocjonalnie.

W związku z tym wnosimy do Sejmu RP petycję o uzupełnienie ustawy o ordynacji wyborczej o wpis , który brzmiałby:
Kandydaci ubiegający się o wybór do samorządów, parlamentu, senatu oraz na stanowisko prezydenta RP mają obowiązek dokonania badań psychiatrycznych przed niezależną komisją złożoną z ekspertów z zakresu psychiatrii w celu rozpoznania lub wykluczenia u kandydatów chorób psychicznych. Między innymi:

  1. Zaburzenia lękowe
  2. Zaburzenia psychotyczne
  3. Zaburzenia nastroju

Wykrycie choroby lub jej podejrzenie wyklucza kandydata z udziału w wyborach.

Petycja: https://www.petycjeonline.com/obywatelska_inicjatywa_ustawodawcza_stop_wariatom_politycznym

Pliki do pobrania:

ORA-L apeluje do wszystkich zainteresowanych o pobieranie materiałów i przesyłanie zebranych podpisów na adres:
Bohaterów Getta Warszawskiego 20/5
70-303 Szczecin
Z dopiskiem ORA-L podpisy

Ogólnopolski Ruch Ateistyczno-Lewicowy, prezes Tomasz