Kolejna batalia o miejsce dla patrona polskich ateistów

Drodzy sympatycy ORA-L i nie tylko, zawiadamiam was, iż stowarzyszenie nasze rozpoczęło ponowną batalię z urzędnikami miasta Szczecin o miejsce w przestrzeni publicznej naszego pięknego grodu dla patrona polskich ateistów-Kazimierza Łyszczyńskiego. Sześć lat temu sprawa rozbiła się o brak pozwolenia ZDiTM, zarządcy terenu, który motywował swoją odmowę rękojmią budowlaną z tytułu przeprowadzanych prac na wskazanym przez nas terenie czyli Pl. Żołnierza Polskiego. Teraz mając w ręku pismo prezydenta m.Szczecin, w treści którego mamy dane “zielone światło” do dalszego działania, napisaliśmy do ZDiTM wniosek o wydanie pozwolenia na w/w lokalizację. Liczymy się z tym oczywiście, że droga będzie wyboista, ale nie ustąpimy przed przeciwnościami. Dla zainteresowanych publikujemy korespondencję i obiecujemy informować was na bieżąco o postępach.