Prezentacja tablicy

Prezentujemy Wam nasi przyjaciele projekt wizualny i techniczny tablicy upamiętniającej patrona polskich ateistów- Kazimierza Łyszczyńskiego, która z Waszą pomocą pojawi się w przestrzeni publicznej miasta Szczecin, jak również kosztorys albowiem od dziś startuje zbiórka funduszy na realizację projektu.
Koszt projektu to:
1.Wykonanie graficzne projektu wraz z wszelkimi obliczeniami- 1000PLN
2.Płyta ze stali typu COR-TEN ( o wymiarach poniżej ) plus grawer laserowy- 9400PLN
3.Transport gotowej płyty ze Śląska plus ewentualne przechowanie do czasu montażu- 1200PLN
4.Budowa i mocowanie cokołu-800PLN
5.Ubezpieczenie tablicy od zniszczeń lub kradzieży- 200-300PLN

Razem to maksymalnie- 12700PLN

Nasze ( utrzymujące się ze składek członkowskich ) stowarzyszenie zobowiązuje się do wpłaty na ten cel kwoty 1000PLN.
Mamy nadzieję, że wspomożecie nas w realizacji tak szczytnego celu.

Datki wpłacać można na konto Alior Bank nr 86 2490 0005 0000 4000 9816 9380 z dopiskiem TABLICA ŁYSZCZYŃSKIEGO.

Z góry dziękujemy Wam za pomoc.

Projekt techniczny tablicy w PDF