Odpowiedź na werdykt – Krok pierwszy

Pierwszy krok w odpowiedzi na nieprzemyślany werdykt okrycia towarzyskiego konusa Żoliborza.

Pismo wysłane do ZUS