Wzór listy podpisów OIU Kazimiera Łyszczyńskiego

Poniżej do ściągnięcia wzór listy podpisów Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej stowarzyszenia Ogólnopolski Ruch Ateistyczno-Lewicowy, dotyczący umieszczenia w przestrzeni publicznej miasta Szczecin, a konkretnie w obrębie skweru im. Janiny Szczerskiej, tablicy upamiętniającej patrona polskich ateistów-Kazimierza Łyszczyńskiego.

Wzór listy podpisów