MENU

W celu realizacji wolności konieczne w Polsce są następujące działania:

 1. Wypowiedzenie konkordatu.
 2. Opodatkowanie kościoła katolickiego i wszystkich innych związków wyznaniowych od wszelkiej działalności na zasadach ogólnych.
 3. Likwidacja etatów katechetów w szkołach oraz kapelanów. Kościół katolicki naukę religii powinien finansować z własnych środków.
 4. Wprowadzić obowiązkowy przedmiot filozofii i religioznawstwa od początku szkoły podstawowej.
 5. Wprowadzić obowiązkowy przedmiot “wychowanie seksualne” od początku gimnazjum.
 6. Bezwarunkowo umożliwić szeroki dostęp do środków antykoncepcyjnych.
 7. Bezwarunkowo zezwolić i umożliwić aborcję do 10-go tygodnia istnienia płodu.
 8. Zabronić aborcji po 10-tym tygodniu istnienia płodu za wyjątkiem gdy:
  • ciąża stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety ciężarnej
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu)
 9. Wprowadzić obowiązkową deklarację obywateli o przynależności do kościoła katolickiego lub innego związku wyznaniowego (wprowadzić tzw. podatek kościelny).
 10. Zezwolić na zawieranie związków małżeńskich parom homoseksualnym.
 11. Zalegalizować prostytucję.
 12. Likwidacja Senatu.
 13. Zmniejszenie ilości posłów Sejmu z 460 do 230.
 14. Wprowadzenie obowiązkowych badań psychologicznych i psychiatrycznych dla osób ubiegających się o mandaty poselskie, jak również do samorządu, które będą powtarzane co rok przez kadencję
 15. Wprowadzenie do kodeksu karnego zapisu o odpowiedzialności karnej i finansowej decydentów (prezydent, premier, ministrowie, posłowie) za działania, które przyniosą szkodę społeczeństwu.

W następstwie wprowadzenia w życie punktów 1., 2., 3. oraz 11., 12., 13. naszego programu wynikają olbrzymie wpływy z tytułu podatków do kasy państwa oraz oszczędności. Pieniądze te należałoby przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego kraju (policja), edukację, lecznictwo, poprawę bytu emerytów i rencistów, jak również na reformę ubezpieczeń społecznych.