Ogłoszenie

Drodzy sympatycy ORA-L-u

Z wielką radością zawiadamiamy Was o tym , iż przez cały listopad 2018 roku w Szczecinie przy skrzyżowaniu ulic 26 Kwietnia i Kaliny będzie wyeksponowany pierwszy i mamy nadzieję , że przy waszej pomocy nie ostatni bilboard Kampanii Przeciw Pedofilii w KK z hasłem:
PEDOFIL W WIĘZIENIU MOŻE NIE PRZEŻYĆ JEDNEGO DNIA
W KOŚCIELE KATOLICKIM ŻYJE DO PÓŹNEJ STAROŚCI